Forside

Har du lyst til at høre mere?Mange muligheder for optimal brandsikring med BrandsikringNord

Brandsikring Nord aps er en virksomhed liggende med kontor i Svenstrup, Nordjylland. Hos Brandsikring Nord beskæftiger vi os med mange opgaver inden for Brandsikring samt passiv Brandsikring. Hos Brandsikring Nord er alle opgaver mulige. Vi arbejder med Brandsikring ved det offentlige. Vi arbejder for private. Store og små projekter. Vigtigheden af alle opgaver indenfor sikring af brand står i højsædet. Virksomheden har eksisteret i over 3 år hvor vi har beskæftiget os med brandsikring af store og små egendomme. Mindre byggeprojekter til de helt store projekter. Opgaverne hos os inden for brandsikring kan ikke blive for små. Vi tager alle opgaver lige vigtige når det gælder om noget så vigtigt som Passive brandsikringer

Velligeholdelse

Velligeholdelse af brandsikring skal udføres for alle certifikater for brandsikring forbliver opdaterede

Renovering

Er din egendom ikke brandsikret, men det ønskes. Så laver vi brandsikring på etablerede byggerier 

Nybyggeri

Skal du igang med et byggeri der skal sikres mod brandsikring så er vi med i processen i byggeriet


Referencer

Hvorfor passiv brandsikring med Brandsikringnord

Brandlukning

Passiv Brandsikring er en forudsætning for at brand bliver begrænset i spredningsprocessen. I de fleste byggerier findes der små huller der medvirker at brand spredes hurtigt og effektivt. For at sikre en optimal brandsikkerhed er det vigtigt at døre og vinduer, hvor dette ofter forekommer bliver tætnet med certificeret brandsikrer materialer. Forseglingen er vigtig for ikke at branden spreder sig til hulrum, hvorefter der findes store brandoverflader brand kan udvilke sig på. 

Det er vigtigt når man tænker brandlukning med passiv brandsikring at man både tænker på eksisterende bygninger, men også når der skal opføres nye byggeprojekter. Først skal der ses på de brandtekniske tegninger, som indikere de forskellige brandskel er, samt hvilke krav der kan være til de forskellige typer af brandtætning. Vores medarbejdere er proffesionelle omkring dette og kan give dig en konkret og proffesionel vurdering af hvordan brandlukning skal udføres.

Branddøre

Et element i passiv brandsikring er Branddøre. Branddøre er med til at mindske en spredning af brand da forskellige typer af branddøre er produceret med det formål, ikke at lede brand videre i bygninger til områder hvor brand kan fange en effektiv brandledning. Branddøre monteres af Brandsikringnords montører nemt og enkelt. Der findes forskellige branddøre med forskellige certifikater.Dørene kan have forskelligt udseene. Det er igen et samarbejde med dig som bygherre der bestemmer hvordan det passer i netop dit byggeri. I samarbejde med BrandsikringNord finder vi frem til de behov der dækker behovet for passiv brandbeskyttelse. Nogle af fordelene ved at anvende branddøre som passiv brandsikring er at der er minimalt velligeholdelse, branddørene kan have forskelligt udseene. Dørene er nemme at montere, og kræver ikke meget arbejde. 
Brandlukning

Brandmaling

Brandmaling rer et vigtigt ellement i brandsikring når man taler om passiv brandsikirng. Brandmaling har den evne at hvis der opstår brand i en bygning, så forlænger brandmalingen reaktionstiden, og forhindre hastigheden i at branden spredes og får eventuelle stål tagkonstruktioner i at kollapse. Brandhæmmende maling bruges ofte til åbne stålkonstruktioner samt udvendige overflader, hvor branden har en evne til at sprede sig, samt på bærende bjælker. Derudover sindes der selvfølgelig også brandmaling til indvendige miljøer, der sikre brandbeskyttelse i længere tid. 

Indpakning af stålkonstruktioner

Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner sker ved at benytte en uorganisk gipsplade, der er godkendt når bærende stålkonstruktioner skal brandsikres.

Der findes forskellige muligheder for at beklæde bærende stålkonstruktioner i et byggeri. En af løsningerne med indpakning er at der benyttes en plade, til at beklæde konstruktionen. Den medvirker til at brandtiden er længere om at ramme eventuelle bærende elementer, således at bygningen har længere beskyttelse mod kollidering, end hvis bærende stålkontruktioner lå fritlagt. Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner er en effektiv måde at sikre de bærende elementer således at bygningen vil tage minimum skade af en brand.

Brandluning af gemmenføring på etagebyggerier

Der findes mange gennemføringer i byggerier, samt etagebyggerier. Brandbeskyttelse er vigtig hvor ledninger, kabler ect er gennemført fra rum til andet rum. Ligeledes er ventilationskanaler et vigtigt sted hvor der skal arbejdes med passiv brandsikring, da det er en kanal brand kan spredes gennem. Der er gældende lovgivning omkring brandsikring, ved steder hvor der er gennemføringskanaler. Lad BrandsikringNord inspicere din byggetegning. Via det har vi mulighed for at rådgive om hvor og hvordan der skal brandtætnes for passiv brandsikring.

Hvordan arbejder Brandsikringnord

BrandsikringNord er beliggende med kontor i Nordjylland. Vi tilbyder brandløsning indenfor alle slags passive brandsikringer. Hos BrandsikringNord, inspicere vi et projekt, en byggetening med vores kunder. Derudfra udarbejder vi et tilbud med brandbeskyttelse, samt indleder et samarbejde mellem kunde og montør. Brandsikringen udføres at proffesionelt personale, som altid ajourføres med nyeste lovkrav om passiv Brandsikning. I tæt samarbejde med kollegaer og samarbejdspartnere udføres et stykke arbejde præcist, til aftalt til med aftalt materialer. Hvis du vil høre mere er du altid velkommen til at kontakte os på martin@brandsikringnord.dk eller på telefon +45 22999850. Du er også mere en velkommen til at se mere på kontakt os her